Menu
Producenci
Reklamacje i gwarancje

Produkty oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Sprzedawca - firma D-BEST Dariusz Kuchta odpowiada na podstawie rękojmi za oferowane produkty na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymany produkt jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji oraz z uprawnień przysługujących Państwu wobec naszego sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
Uprawnienie to przysługuje konsumentom w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar poleconą przesyłką pocztową (listem lub paczką) na adres naszej siedziby. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail sklep@akumulatorki.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego;
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji;
- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego;
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis reklamacji).
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Niezwłocznie, jednak nie póniej niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca - firma D-BEST Dariusz Kuchta.

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt:
e-mail: sklep@akumulatorki.pl
tel. 501 81 00 11

Reklamowane produkty prosimy przesyłać na adres:
D-BEST Dariusz Kuchta
ul. Piecewska 35/154
80-288 Gdańsk

Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy także o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl